سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پشت تنهایی من که رسیدی

گوشهایت رابگیر....

اینجاسکوت گوشهایت راکرمیکند......

 + تاریخ یادداشت ثابت - پنج شنبه 93/4/20 ساعت 4:45 عصر نویسنده *نازنین* | نظر

درد می کشم...

درد هم تلخ است هم ارزان،

هم گیراییش بالاست،

هم این که تابلو نمیشوم،

و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ناباب نبود،

اتفاقا...

باب باب بود فقط نگفته بود که ماندنی نیست

همین...


+ تاریخ شنبه 93/5/25 ساعت 6:1 عصر نویسنده *نازنین* | نظر

حالم ویران تر ازآن است که توصیفش کنم...

سکوت میکنم...

به وسعت تمام بغض های فرو خورده ام...
+ تاریخ جمعه 93/5/10 ساعت 9:45 عصر نویسنده *نازنین* | نظر

گاه دلم میگیرد...گاه زندگی سخت میشود.

گاه تنها...تنهایی آرامش می آورد.

گاه گذشته اذیتم میکند....

این گاه ها...

گهگاه تمام روزوشب من میشود

آنوقت بغض گلویم رامیگیرد!!

درست مثل همین روزها...+ تاریخ دوشنبه 93/5/6 ساعت 10:58 عصر نویسنده *نازنین* | نظر

دوست داشن به حرف نیست...

به وقتیه که برات میذاره...

به ارزشیه که برات قائل میشه...

به دلگرمی که بهت میده...

اماوقتی طرفت همش نیست!!

وقتی تو. توی لحظه لحظه ی زندگیت تنهایی...

این دوست داشتن نیست!!

دوست داشتن این نیست که جاخالی هاشو باتو پرکنه..

اینه که بخاطر تو....

جاخالی کنه..+ تاریخ چهارشنبه 93/4/25 ساعت 12:48 عصر نویسنده *نازنین* | نظر

آخرین قراری که باهم گذاشتیم این بود:

دیگرسر راه هم سبزنشویم...

دیروز زیر باران اتفاقی به هم برخوردیم...

سبزتر از همیشه دیدمت...

اما من همچنان پای قولم هستم

چراکه بعداز رفتنت

خشکیدم...

+ تاریخ چهارشنبه 93/4/25 ساعت 12:28 عصر نویسنده *نازنین* | نظر

داربزن...

خاطرات کسی که تورا دور زده...

حالم خوب است...

اما گذشته ام دردمیکند...

 

 


+ تاریخ سه شنبه 93/4/24 ساعت 12:18 صبح نویسنده *نازنین* | نظر

خدایا خوب نگام کن ببین کم آوردم...

نگام کن چند چندم با زندگی...

ببین منو...

میشنوی زجه هامو؟

سخته آدم خودش به تنهایی خوکنه

اما دلی داشته باشه که مدام از تنهایی بناله...

ببین بیچارگیمو...

حیلی سخته آدم ندونه کدوم طرفیه...

سخته خداجون.

سخته بدونم الان به حرفام گوش میدی یا

پرده گناهام انقدر ضخیمه که صدام بهت نمیرسه...

بابا کم آوردم داغونم خداجون...

+ تاریخ شنبه 93/4/21 ساعت 6:7 عصر نویسنده *نازنین* | نظر

مگرخودت نگفتی خداحافظ؟؟

پس چراوقتی گفتم بسلامت نگاهت تلخ شد؟؟

بروبسلامت......

دیگرهم سراغم رانگیر!!

خسته ترازآنم که برسرراهت بنشینم..

ودلیل رفتنت راجویاشوم.. 

 

 

 

.


+ تاریخ پنج شنبه 93/4/19 ساعت 5:15 عصر نویسنده *نازنین* | نظر

خیلی سخته که بغض داشته باشی امانخوای کسی بفهمه...

خیلی سخته که عزیزترین کست ازت بخوادفراموشش کنی...

خیلی سخته که سالگردآشنایی باعشقت روبدون حضورخودش

جشن بگیری....

خیلی سخته که روزتولدت همه بهت تبریک بگن جزاونی که فکر

میکنی بخاطرش زنده ای.....

خیلی سخته که غرورت روبخاطر یه نفربشکنی بعدبفهمی

دوستت نداره...

خیلی سخته که همه چیزت روبخاطریه نفرازدست بدی

امااون بگه:دیگه نمیخوامت+ تاریخ پنج شنبه 93/4/19 ساعت 4:57 عصر نویسنده *نازنین* | نظر